Taloyhtiön sivusto muodostaa tehokkaan viestintätavan. Sivusto mahdollistaa entistä ajantasaisemman tiedon välittämisen taloyhtiön eri käyttäjäryhmille.

  • Asukkaat saavat viimeisimmät tiedotteet asumiseen liittyvissä asioissa.
  • Hallituksen jäsenet voivat tutustua taloyhtiön hallintoon sivuston välityksellä. Sivusto toimii samalla myös taloyhtiön asiakirja-arkistona.
  • Sivut palvelevat taloyhtiön asukkaita, osakkaita, hallituksen jäseniä sekä tilintarkastajia/toiminnantarkastajia asumiseen sekä taloyhtiön hallinnoimiseen liittyvissä asioissa.

Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen sekä salasanan, joka on saatavissa taloyhtiön isännöitsijältä.

 

Husbolagets sidor utgör en effektiv informationskanal. Sidan möjliggör ett betydligt mera aktuellt informationsflöde till husbolagets olika användargrupper.   

  • Invånarna får den senaste informationen angående boendet i huset.
  • Styrelsens medlemmar kan via sidan bekanta sig med husbolagets administration. Sidan fungerar ocså som arkiv för husbolagets dokument.
  • Sidorna betjänar husbolagets invånare, aktieägare, styrelsens medlemmar samt revisor/verksamhetsgranskare angående boendet och förvaltningen i husbolaget.

För att kunna använda sidorna behövs användarkod och lösenord som fås av disponenten.